Program

Anglický jazyk pre učiteľov 1. st. ZŠ a MŠ

Rozsah: 110 hodín ( z toho: 90 kontaktných – online + 20 dištančných)

Forma výučby: – intenzívne online kurzy vo večerných hodinách

Lektori vzdelávacieho programu: – vysokoškolskí pedagógovia

Kariérový stupeň: – učiteľ 1. stupňa ZŠ vyučujúci AJ alebo učiteľ MŠ vyučujúci AJ

Získanie úradného osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania

Prihlášky s dokladmi  posielajte 1. triedou (nie doporučene)

Podmienky prijatia:

  • absolvované VŠ štúdium min. 1. stupňa s pedagogickým zameraním alebo Strednej pedagogickej školy
  • doklad o ovládaní AJ min. na úrovni B1 podľa SERR (CEFR), (maturita z AJ, Jaz. škola, certifikát B1 a pod)

Tel: 0944 006 222, E-mail: aspekt@aspektnd.sk ; www.aspektnd.sk

Kontakt: Nadácia ASPEKT, Karpatská 6, 949 10 Nitra

Ukončenie vzdelávania: – záverečná prezentácia v AJ