Projekty

e-Courses for English Teachers (e-CET)

Pandémia COVID-19 zmenila život a pracovné aktivity mnohých ľudí na celom svete vrátane vzdelávacích aktivít. https://ecet.aspektnd.sk/ Bez ohľadu na tieto obmedzenia nedávna situácia ukázala, že online výučba je jedným z najlepších riešení. Vyššie uvedené skutočnosti iniciovali našich partnerov, aby uvažovali o spojení svojich skúseností a úsilia pri vývoji vzdelávacích e-modulov, ktoré by boli použiteľné pre predškolské a ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Partneri projektu Nadácia Aspekt (SK), Ostravská Univerzita (CZ) a Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (PL) sú inštitúcie poskytujúce kurzy angličtiny pre budúcich a praktických učiteľov, ktoré sa rozhodli vzájomne spolupracovať a navrhnúť E-kurzy vhodné pre rôzne druhy E-modulov, ktoré by mohli zvýšiť kvalitu pedagogických zamestnancov a zlepšiť ich jazykové a elektronické zručnosti. K spolupráci na tomto projekte sa rozhodli pozvať odborníkov na moderné výučbové technológie zo spoločnosti Teacher.sk.

Zdieľanie skúseností a osvedčených postupov všetkých zapojených inštitúcií je dobrým základom pre rozvoj elektronických kurzov a zvyšovanie kvalifikácie ich zamestnancov. 

Kurzy budú prístupné na webových stránkach zapojených inštitúcií. Tieto budú pripravené na použitie nielen v prípade pandémie, ale aj ako ďalší materiál pre použitie študentov angličtiny, ako aj kurzov neustáleho profesionálneho rozvoja (CPD), ktoré požaduje veľa praktických učiteľov. Modulárny systém umožní štruktúrovať kurzy CPD podľa potrieb a požiadaviek učiteľov, čím sa prispôsobia na mieru. 

V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môžu partneri predložiť rôzne návrhy pripravovaných kurzov pre národnú akreditáciu danej krajiny a tak poskytovať učiteľom príslušné certifikáty. Spoločná práca partnerov umožňuje neduplikovať prácu na pilotnom projekte, čo prirodzene zaistí vyššiu kvalitu vyvinutých materiálov a prenosnosť v medzinárodnom kontexte, ktorý by nebol možný, keby sa projekt nerealizoval nadnárodne.