W.A.S.

Projekt W.A.S. Woman and the sea

Projekt Grundtvig, Lifelong Learning Programme „Woman and the sea“ W.A.S. – Žena a more, vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi rôznych národností (2008 – 2010)

Doba trvania projektu

24 mesiacov  ( 01. 08. 2008 – 31. 07. 2010 )

Projekt  realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci, spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

 

Východiská projektu

Prostredníctvom zhromažďovania historického materiálu, kultúrnych, umeleckých a informačných materiálov o námorných aktivitách, ktoré postupom času ovplyvnili ženský svet, chceme vytvoriť interkultúrny, medzi-náboženský a medzi-jazykový dialóg, ktorý by rešpektoval rôznorodosť a učil ako ju rozvíjať.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a znalosti tradícií, remesiel, esencií a úlohy, ktorú v týchto aktivitách mala žena v minulosti a ktorú má v prítomnosti, a načrtnúť nový socio-kultúrny a ekonomický vývoj úlohy ženy v námorných aktivitách.

Budeme hovoriť o rovnoprávnych príležitostiach na budúce pracovné miesta.

Budeme sa zaoberať vzťahom žena-telo-more v scénickom znázornení.

 

Ciele projektu

  • Zvýšiť kvalitu, kvantitu a dostupnosť mobilít pre jednotlivcov zapojených do vzdelávania dospelých v celej Európe.
  • Zjednodušiť učenie sa a medzigeneračný dialóg prostredníctvom štruktúrovaného programu umeleckých a kultúrnych aktivít a mobilít učiacich sa.
  • Vyvinúť nové metódy komunikácie a vytvoriť skupiny mladých – dospelých študentov.
  • Znalosť naučiť sa učiť. 

     

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú 40– a viac-ročné staršie ženy, ktoré budú prenášať svoje skúsenosti na mladých ľudí (17/25), ktorí sa učia novým komunikačným technológiám.

Dáme príležitosť migrujúcim pracovníkom a postihnutým zapojiť sa. 

Projekt sa zameriava na vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi, ktorí považujú more za spoločné dedičstvo, bez územných, kultúrnych a spoločenských hraníc. Tiež dúfame, že prispejeme k znalosti a schopnosti učiť sa učením.

 

Európska pridaná hodnota

Naši učiaci sa tvoria sociálnu kategóriu so zníženým počtom kontaktov. Projektové aktivity umožnia účastníkom vytvoriť materiály na základe zdedenej alebo nadobudnutej zručnosti. Ďalej bude ponúknutá možnosť spolupráce s ostatnými. Na základe tohto projektu budú mať príležitosť aktívne zapojiť svoje zručnosti do tvorby materiálov.

Tieto materiály budú možno viesť k odbúraniu strachu z cestovania do zahraničia a znovu vybudujú u zapojených účastníkov sebadôveru. Pracovníci môžu využiť modelové riešenia vytvorené počas tvorivých dielní na ďalšiu prácu a ďalšie projekty.

Učiaci sa zvýšia svoju motiváciu na učenie sa cudzích jazykov a používanie počítača vďaka ich účasti na projekte.

Zamestnanci budú nadobúdať skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých. Zároveň sa môže zaznamenať, ako dosiahnuť dobrú spolupráca skupín z rôznych krajín, dokonca bez jazykovými bariér, vďaka zaujímavým témam, dobrému vedeniu skupiny a vynaliezavým a tvorivým ľuďom. Záujem o nové médiá a cudzie jazyky je dôležitým spôsobom na zrovnoprávňovanie príležitostí a zapájanie sa do kultúry európskych krajín.  

 

Výsledky projektu

Partnerské krajiny budú v rámci projektu spoznávať:

  • históriu, zvyky, umenie, jedlo v Európe
  • interkultúrny dialóg
  • medzigeneračný dialóg
  • komunikačné techniky. (nové médiá)
  • more a budúcnosť žien – príležitosti a sociálne dôsledky.

Partnerské stretnutia

Partnerské stretnutia k projektu: Bezpečnosť v odbornom vzdelávaní [SAVO]

1. Medzinárodné partnerské stretnutie, 01.-.06.12.2011, Gönen, TURECKO

Správa z 1.medzinárodného partnerského stretnutia, 01.-.06.12.2011, Gönen, Turecko

2. Medzinárodné partnerské stretnutie, 25.-30.04.2012, Nitra SLOVENSKO

Správa z 2.medzinárodného partnerského stretnutia, 25.-30.04.2012, Nitra, Slovensko
Fotogaléria

3. Medzinárodné partnerské stretnutie, Wroclaw POLSKO

Správa z 3.medzinárodného partnerského stretnutia, 26.09.01.10.2012-, Wroclaw, Poľsko

4. Medzinárodné partnerské stretnutie, Herne NEMECKO
5. Medzinárodné partnerské stretnutie, Palermo TALIANSKO