SELF

Projekt SELF

Cieľom projektu je Ochrana životného prostredia a zdravá strava (SUSTAINABLE EUROPE AND LOCAL FOOD „SELF“) je zvýšiť povedomie ľudí o ochrane životného prostredia, o zdravom stravovaní, kvalite života a trvalo udržateľnom rozvoji. Hlavnou myšlienkou projektu SELF je „myslieť globálne a jesť lokálne“.

Zdravé stravovanie chceme širokej verejnosti priblížiť prostredníctvom prezentovania miestnych jedál v rôznych európskych krajinách, ktoré budú spolu s receptami uverejnené v kuchárskej knihe.

Prostredníctvom projektu SELF chceme nielen myslieť globálne, ale i prezentovať zdravú stravu a lokálne znížiť plytvanie prírodných zdrojov. Našim cieľom je chrániť a zhodnocovať prírodnú a kultúrnu rozmanitosť krajín EÚ.

Partnerské stretnutia k projektu SELF 2012 – 2014

1. Medzinárodné partnerské stretnutie, 26.-30.11.2012, Plön, Nemecko
2. Medzinárodné partnerské stretnutie, 18.-22.03.2013, Izmit, Turecko
3. Medzinárodné partnerské stretnutie, 02.-07.07.2013, Nitra, Slovensko
4. Medzinárodné partnerské stretnutie, 09.-13.09.2013, Ylivieska, Finland
5. Medzinárodné partnerské stretnutie, 17.-21.03.2014, Oradea, Romania
6. Medzinárodné partnerské stretnutie, 05.-10.05.2014, Palermo, Italy