Nadácia Aspekt

Vitajte na stránkach Nadácie Aspekt. Nadácia bola založená v decembri roku 1992 za účelom všestranne prospešnej pomoci a vzdelania v oblastiach stanovených „Nadačnou listinou“ pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našich a zahraničných inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Dlhodobé pôsobenie je zamerané na oblasť podpory vzdelania a vedy, organizovania vzdelávacích programov, výmenných pobytov doma i v zahraničí a organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií

Projekty

Projekty nadácie Aspekt: Projekt e-CET, Projekt SAFETY, Projekt W.A.S, Projekt VoLant, Projekt Epanil, Projekt SELF

Dary

Využite jedinečnú možnosť podieľať sa na podpore, pomoci a prispieť tak k zlepšeniu vzdelania, a životných podmienok, rozvoja vzdelania a vedy

Kurzy

Skupinové kurzy z Anglického jazyka vyučujeme pomocou Callanovej metódy ale ponúkame aj možnosť absolvovať rôzne medzikurzy a konverzačné kurzy.

Ďaľšie vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie anglického jazyka pre učiteľov základných a materských škôl

Významné osobnosti Nadácie

Pani Doc. Mária Malíková bola členkou Správnej rady Nadácie ASPEKT, aktívne sa podieľala na príprave projektov Manažment a komunikácia, Environmanažment a komunikácia, Komerčný manažment, Interaktívnych kurzov anglického jazyka a obchodnej angličtiny. Pani Doc. Edita Roháľová bola členkou Správnej rady Nadácie ASPEKT, spolupracovala na príprave vzdelávania v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Fotogaléria nadácie Aspekt