Anglický jazyk online pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a MŠ

KDE: Nadácia ASPEKT – Jazyková škola, Nitra

KEDY: vzdelávanie pre roky 2021 – 2026

INFORMÁCIE: www.aspektnd.sk  ,  e-mail: aspekt@aspektnd.sk , 0944 006 222

11. turnus Inovačného vzdelávania anglického jazyka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a MŠ

Pre učiteľov a budúcich učiteľov anglického jazyka na 1. stupni základných škôl a materských škôl, otvárame v poradí 11. online turnus akreditovaného inovačného vzdelávania, schváleného MŠVVaŠ SR, oprávnenie čís.: 2021/8812:2-A2230, (Zákon 138/2019 Z.z. § 55).

Minimálny počet pre otvorenie vzdelávania je 15 účastníkov.
Zmena termínu otvorenia: jeseň 2024; ukončenie do konca kalendárneho roka 2024.

Vzdelávanie umožní rozšírenie a inovovanie kvalifikačných predpokladov a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka. Kariérový stupeň po ukončení: – učiteľ 1. stupňa ZŠ vyučujúci AJ alebo učiteľ materskej školy vyučujúci anglický jazyk.

Vzdelávanie je organizované online Po-Str-Pia vo večerných hodinách po 18 hod. Týmto vytvárame mimoriadne priaznivé podmienky v tom zmysle, že učitelia AJ nebudú musieť cestovať, platiť cestovné, strácať čas a sily cestovaním, ako i ušetrením voľných sobôt. Podmienkou vzdelávania je pripojenie sa na internet. 

Názory absolventov vzdelávania: http://www.aspektnd.sk/nazory-absolventov/

Ak sa prihlášku nepodarí stiahnuť, vyžiadajte si ju E-mailom: aspekt@aspektnd.sk

Prihlášku s dokladmi zašlite obratom 1. triedou (nie doporučene) na doleuvedenú adresu.

Informácie o vzdelávaní E-mail: aspekt@aspektnd.sk

Vzdelávanie zabezpečujú univerzitní pedagógovia v rozsahu: 110 hodín (90 online- kontaktných + 20 hodín dištančných).

Poplatok za vzdelávanie je 572,00 €. Možnosť úhrady aj na splátky, po podpísaní splátkového kalendára.
Podmienky prijatia: ovládanie AJ na úrovni B1 (maturita z AJ alebo jazyková škola).
Pozn: V prípade ak nemáte maturitu z AJ alebo osvedčenie z jaz. školy je potrebné doložiť „Prehlásenie“, že ovládate AJ na úrovni B1, napr. pobyt v zahraničí, účasť na kurzoch AJ – certifikát a pod. V prípade záujmu sa obratom kontaktujte na: aspekt@aspektnd.sk          Vyžiadanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania z minulých rokov v prípade jeho straty, je spoplatnené čiastkou 10,00 €.